Bij het boeken van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten shoots. Voor Huwelijksreportages gelden nog bijkomende voorwaarden, deze krijgt u samen met het contract.

Algemeen

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Laetitia Photography toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online dan moet dit schriftelijk gemeld worden aan de fotograaf.
Laetitia Photography zal nooit foto’s zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.

Voorschot

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot van €100. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie wordt het voorschot niet terugbetaald. 

Laetitia photography behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

Voor de fotoshoot
 

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. De afspraak is pas definitief zodra het voorschot betaald werd en de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd.
Het geleverde aantal foto’s wordt op voorhand vastgelegd. Meer bestanden kunnen verkregen worden mits een toeslag.


In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden herzet door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
 

Te laat komen = minder fotoshoot tijd. Zodat de fotoshoot na u gewoon op tijd kan starten.

Bovenop de prijs voor de gekozen sessie komen nog verplaatsingskosten. Deze zijn wettelijk bepaald en bedragen voor het jaar 2020 €0,35 per begonnen kilometer en zullen vermeld worden op de factuur.

Betaling

Na de fotoshoot ontvangt de klant een factuur.  Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Bij betaling dient telkens het factuurnummer vermeld te worden. 

Indien de klant niet op tijd betaalt, zal deze een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de klant ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

De foto’s

Uiterlijk 3 weken na de fotoshoot ontvangt u een link naar de online galerij. Hier kunt u het aantal foto's (afhankelijk van het gekozen pakket) downloaden. Extra foto's aankopen is mogelijk alsook de gehele galerij aankopen (met uitzondering van de mini sessies tenzij anders vermeld)


De onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 

De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere, hieronder valt ook bijsnijden. In de prijs is het aantal bewerkte beelden, zonder watermerk, in hoge resolutie inbegrepen.


De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Alle bestanden worden digitaal aangeleverd dmv een permanente online galerij.

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Laetitia Photography en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

 

Bovenop de prijs voor de gekozen sessie komen nog verplaatsingskosten. Deze zijn wettelijk bepaald en bedragen voor het jaar 2019 €0,35 per begonnen kilometer en zullen vermeld worden op de factuur.

 

Privacy

Laetitia Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag

Laetitia Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto's dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Hieronder vallen onder andere de volgende situaties: kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer...

Laetitia photography logo

Laetitia

Photography